ตอน 1

ตอน 2

 

 

 

7-16 ธันวาคม 2561 นี้...
ณ. บริเวณหน้าแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล และ ด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ในงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก พ.ศ. 2561