อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...
 

 

บทเรียนออนไลน์ การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
(เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
1
ชิ้นงาน (Handle)
New
 
2
ชุด Insert
New
 
3
แผ่นแม่พิมพ์ เบ้า และ คอร์ (Core and Cavity)
New
 
4
เพลานำ (Guide Pin)
New
 
5
ปลอกนำ (Guide Bush)
New
 
6
แท่นรอง (Spacer Block)
New
 
7
แผ่นแมพิมพ์ เคลื่อนที่ / อยู่กับที่ (Fix and Moving Clamp Plate)
New
 
8
แหวนนำศูนย์ (Location Ring)
New
 
9
ปลอกรูฉีด (Sprue Bush)
New
 
10
แผ่นปลด และ สลักยัน (Ejector Plate and Stoper)
New
 
11
เพลาดันปลด (Ejector Rod)
New
 
12
สลักปลด (Sprue Puller Pin)
New
 
13
สลักปลด (Ejecter Pin)
Wait
 
14
สลักดันกลับ (Return Pin)
Wait
 
15
ระบบทางวิ่ง (Runner) และ ทางเข้า (Gate)
Wait
 
16
ระบบน้ำหล่อเย็น (Water Cooling System)
Wait
 
17
การเขียนแยกชิ้น / การประกอบ / การ Drafting / PDF file
Wait
THE END

 

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development