อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 '59
ปีการศึกษา 2561 ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน


กิจกรรม ของนักเรียน, นักศึกษา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ที่
กิจกรรม
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
       
       
29
     
28
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วันแรก! ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.1 VS ครูที่ปรึกษา
27-APR-2019
27
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 '59
ปีการศึกษา 2561 ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน
07-MAR-2019
26
พระวิษณุเกมส์ '61 เฟืองทอง&ฅนเขียนเฟือง รวมพลังเป็น สีเขียว
2562
30-01-2019
25

กิจกรรมทำบุญแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

2562
10-01-2019
24
กิจกรรมเข้าค่าย/พิธีประจำกองประดับแถบสามสี / กันยายน 2561
2562
23-25 SEP 2018
23
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2561
25-JULY-2018
22
กิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2561
21-JULY-2018
21
กิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วท. อย. / ชบ. 2561
21-JUN-2018
20
กิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2561
2561
10-JAN-2018
19

แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณ ีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 พระนครศรีอยุธยา
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนุ่มสยาม และ รางวัลชนะเลิศการประกวด ประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

2560

CADD.
Winner Season

18
กิจกรรมเข้าค่ายประจำกองประดับแถบสามสี / กันยายน 2560
2560
ลูกเสือของพระราชา
17
กิจกรรมวันแม่ ชบ. / วท.อย. (CADD for MOM)
2560
 
16
กิจกรรมศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ICHITAN Rojana Green Factory)
2560
 
15
กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา "จิตอาสา"
2560
07-2017 ช่อสะอาด
14
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา
อ. บางปะหัน เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2560
 
13
เบื้องหลังกิจกรรมเข้าพรรษา กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
2560
มันทุ้มในใจ
12
พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม วท. อย. / ชบ. 2560
2560
8 มิ.ย. 2560
11
Promote Drawing Night Party 2016
2559
 
10
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
2559
 
9
รำลึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2559
 
8
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา (ฺBenten)
2559
version 1
7
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา
2559
version 2
6
วันเข้าพรรษา ของนักเรียนนักศึกษา ชบ. (คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง)
2558
 
5
Promote Back to the Drawing 2015
2558
 
4
ครบรอบ 32 ปี แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
2557
 
3
เบื้องหลังงาน พบปะสังสรรค์ ครบรอบ 32 ปี ชบ.
2557
 
2
Promote 32 year Anniversary CADD.
2557
 
1
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคก จังหวัดอ่างทอง
2557
 

 

 

เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD
ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
counter
Powered by tmp mini sign Active and Development