อ่านแบบได้ | เขียนแบบเป็น | เน้นถูกต้อง | เสร็จตรงเวลา...

 

ประกาศ

ปฐมนิเทศระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2562 และ ปวส.1 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา รอบ ปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
จำหน่ายใบสมัคร 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

>รับสมัคร ปวช. วันที่ 18-30 มีนาคม พ.ศ. 2562
>สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
>ประกาศผลและรายงานตัว 6 เมษายน พ.ศ. 2562
>มอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 เมษายน พ.ศ. 2562

>รับสมัคร ปวส. วันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2562
>สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
>ประกาศผล 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
>รายงานตัว 2 เมษายน พ.ศ. 2562
>มอบตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7 เมษายน พ.ศ. 2562

--------------------------------------------------
ประชาสัมพันธ์

ที่
เรื่อง
สถานะ
วันที่
       
20
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการปฐมนิเทศ (orientation)
นักเรียน/นักษศึกษา ดังนี้
ระดับชั้น ปวช.1 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2562
ระดับชั้น ปวส.1 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
26-APR-2019
19
ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
14-JAN-2019
18
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกลเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา รอบ ปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลดโบรชัวร์ [ -1- ] [ -2- ] และ โปสเตอร์ )
25-DEC-2018
17
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกลเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2562 ( เอกสารแบบ )
22 คน
1-DEC-2018
16

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานพบปะสังสรรค์ คืนสู่เหย้า
เขียนแบบ ยุดยา รำลึก ุ"61
(Design and Drafting Praty 2018)
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ. จุดรวมพล ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เวลา 17.00 ถึง 22.00 น.

2-SEP-2018
15

ขอเชิญ นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย, ศิษย์เก่า, ครู/อาจารย์, บุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

21-JULY-2108
14
กิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
27-JUN-2018
13
นักเรียนระดับ ปวช. 1 ทุกคน เข้าร่วมการเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ในวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561
2-APR-2018
12
เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เริ่ม 1 ก.พ. 2561 นี้...
11
กิจกรรมทำบุญแผนก เมื่อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561
10-JAN-2018
10
ในวันทำบุญขึ้นปีใหม่ของแผนก นักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะร่วมจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ โดยเตรียมของขวัญมาร่วม ขั้นต่ำ 200.- บาท
21-DEC-2017
9
ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมแข่งขัน MOBA ยอดนิยม (Team 5 คน 8 ทีม)
CADD Mobile E-Sport 4.0 (ROV)
14-DEC-2017
8
แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณ ีวันลอยกระทง ประจำปี 2560 พระนครศรีอยุธยา
ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนุ่มสยาม และ รางวัลชนะเลิศการประกวด ประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
CADD.
Winner Season
7
คอร์สการทำแบบทดสอบออนไลน์, แบบสอบถามออนไลน์
และ การทำลิงก์ URL ด้วย QR Code
3/OCT/2017
6
แบบสำรวจการจัดงาน สังสรรค์ คืนสู่เหย้า ประจำปี 2560 แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล (CADD)
16/8/2017
5
กิจกรรมวันแม่ ชบ. / วท.อย. (CADD for MOM)
(11-8-2017)
4
กิจกรรมศึกษาดูงาน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(9-8-2017)
3
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
After
9/7/2017
2
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
before
info 21/6/2017
1

บทเรียนออนไลน์ และ เอกสารประกอบการเรียนรู้ และ ใบงานต่างๆ นักเรียน/นักศึกษา สามารถ ดาวน์โหลด หรือ
ทบทวนบทเรียน โดยใช้ลิ้งนี้ (URL Link ชั่วคราว)
http://www.dreamshopthai.com/CAD_ATC.html

Now!!
13/6/2017


---------------------------------------------------

 

กิจกรรมทำบุญแผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

 

 

ตัวอย่างผลงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ณ. วัดโคก ต. พุทเลา อ. บางปะหัน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 


บทเรียนออนไลน์


ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
6
3110-8501 โครงการ (Project)
ปวส.
5
2110-2008 เขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  
ปวช.
4
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
ปวช.
3
2110-8501 รายวิชาโครงการ
Wait Update
ปวช.
2
2110-2104 การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
New
ปวช.
1
3104-2004 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ปวส.

 

 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน, นักศึกษา แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

ที่
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ปีการศึกษา
หมายเหตุ
4
   
Wait
3
ผลงาน ของนักเรียนระดับ ปวส. 2 ปีการศึกษา 2560
(mini CNC Router Design and Create project)
2560
2
ผลงาน ของนักเรียน ปวช. 3 แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล
สิ่งประดิษฐ์ แขนกล (RobotArm)
2558
1
ผลงานของนักเรียน ปวช.3 เครื่องหยอดทองหยอด
2556
 

 

 

โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียน, นักศึกษา

 


บทความ (Content)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
       
11
     
10
เมื่อจบ ปวช. 3 จะเดินต่อทางใด? [PDF] [PPSX]
5/12/2018
9
วิธีเลือกซื้อโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้งานออกแบบ,เขียนแบบ และ งานกราฟฟิค ดีไซน์ ในยุค 4.0/2018 (Notebook for Design and Drawing for Your style 2018 year.)
8
เปลี่ยนไอคอน โฟลเดอร์ (Icon Fonder) ให้เป็นแบบฉบับของตนเอง
Change Icon Fonder for Your style... (.JPG to .ICO)
 
09-2018
7
เขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
08-2017
6
ใบงานการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
All of Work SHOP
25-07-2017
5

Electrical Works Story
Coffee SHOP "Deedy" only for education.
รูปด้าน/ภาพประกอบใบงาน [ รูปที่ 1 ] [ รูปที่ 2 ] [ รูปที่ 3 ] [ รูปที่ 4 ] [ รูปที่ 5 ] [ รูปที่ 6 ] [ รูปที่ 7 ] [ รูปที่ 8 ] [ รูปที่ 9 ] [ รูปที่ 10 ]

4
คู่มือการใช้งาน AutoCAD 2011 เบื่องต้น...
For Win7
3
การตั้งค่าภาษา บน คีย์บอร์ด
For Win7
2
ขั้นตอนการ เปิด-เครื่อง PC อย่างถูกวิธี
For Win7
1
แปลงไฟล์งาน Word และ Auto CAD เป็น .PDF
เจียบๆ

 

ดาวน์โหลด (Download)

ที่
รายการ
สถานะ
หมายเหตุ
8
     
7
     
6
โบรช้วร์ Brochure CAD Size A4 Front Page and Back Page
5
โปสเตอร์ Poster CAD Size A3
4
โครงร่างการเขียนโครงงาน
ปกรายงาน | คำนำ/สารบัญ | โครงร่าง | อ้างอิงแฟ้มรูปภาพ
รอปรับปรุง
3
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน รอปรับปรุง
2
แบบฟอร์ม และ ตัวอย่าง ผลงาน การประกวด ออกแบบ
อักษรประดิษฐ์ CADD Design Contest 2018
รอปรับปรุง
1
แบบฟอร์มการเขียนแบบ แบบมีตาราง ขนาด A3
ดาวน์โหลด

 

แนวทางการศึกษาต่อ (Wait)

สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไกล้เคียง
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนประตูชัย
www.pratoochai.ac.th

โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
www.ays.ac.th
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
www.ayw.ac.th
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
www.chomsurang.ac.th
โรงเรียน จิระศาสตร์วิทยา
www.jirasart.com
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
www.pccl.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
www.ayuttech.ac.th


วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
www.apc.ac.th


มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
www.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
www.rmutt.ac.th
มหวิทยาลัยสยาม
www.siam.edu
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
www.mut.ac.th

 

เกี่ยวกับแผนก | จำนวนนักเรียน/นักศึกษา | บทความ | ดาวน์โหลด | บทเรียนออนไลน์ | กิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ | โครงการ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ | แผนการจัดการเรียนรู้ | บันทึกข้อตกลง MOU
แนวทางการศึกษาต่อ | แนวทางการทำงานในสายวิชาชีพ | กิจกรรมสังสรรค์ | ของที่ระลึก
คณะครู/อาจารย์แผนกช่างเขียนแบบเครื่องกล

สร้างสรรค์ | เป็นระบบ | รู้หน้าที่ | รับผิดชอบ...
About CADD | http://www.r-idplan.net/home.php

ติดต่อ web master
Email : cadphranakhon@gmail.com
Facebook | Line | Instargram

counter
Powered by tmp mini sign Active and Development